(kontumtv.vn) – Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị hiệp đồng huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật năm 2017 với các đơn vị trong LLVT tỉnh và đơn vị nhận nguồn Sư đoàn bộ binh Dự bị động viên 15 (Binh đoàn 15).

HOI NGHI HIEP DONG HU 2017

Năm 2017, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo xây dựng, tổ chức đủ đầu mối các đơn vị dự bị động viên theo chỉ tiêu được giao, sắp sếp, bổ nhiệm quân nhân dự bị vào biên chế, ưu tiên chú trọng chất lượng chuyên nghiệp quân sự cho từng đơn vị, tiếp tục nâng cao chất lượng đối với các đơn vị làm nhiệm vụ ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, đơn vị huy động khẩn cấp, đơn vị binh chủng phòng không. Tổ chức huấn luyện kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật năm 2017 đúng đối tượng, đủ chỉ tiêu và thời gian, sát với yêu cầu nhiệm vụ tác chiến phòng thủ. Tổ chức đăng ký, quản lý đúng Pháp lệnh, tổ chức sắp xếp quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật vào các đơn vị dự bị động viên đúng quy định, thường xuyên phối hợp với đơn vị nhận nguồn phúc tra, sắp xếp, miễn nhiệm, bổ nhiệm, huấn luyện.

                                                                     CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *