(kontumtv.vn) – Sáng 29/6, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương V, Khóa XII. Tham dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Tham gia tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy; cán bộ chủ chốt các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố và các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của đất nước. Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để tuyên truyền trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nhằm thống nhất nhận thức và hành động để nhanh chóng đưa nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XII vào thực tiễn cuộc sống.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình giới thiệu những nội dung cơ bản về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 lần thứ XII  về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiểu quả doanh nghiệp nhà nước; về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự Hội nghị hiểu rõ hơn về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với từng nội dung cụ thể; được nghiên cứu kỹ hơn về nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 lần thứ XII  để tổ chức thực hiện có hiệu quả tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

                                                         Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *