(kontumtv.vn) – Hội Luật gia tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

HOI LUAT GIA TINH TO CHUC ....

Năm 2017, tổ chức hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn; đã kết nạp mới 4 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 241 người. Tỉnh Hội đã tham gia góp ý vào 13 dự thảo luật, nghị định và 1 nghị quyết sửa đổi, bổ sung. Trong năm đã triển khai 7 cuộc phổ biến, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động, qua đó tiếp nhận trên 60 lượt câu hỏi và đã giải đáp cụ thể, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân.

Trong năm 2018, Hội tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tích cực tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính; tăng cường phối hợp với các ban, ngành liên quan để thực hiện tốt công tác giám sát, nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *