(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị khởi động Dự án “Phát triển trẻ thơ toàn diện” tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2021. Đến dự Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga, Ông Friday Achilefu Nwaigwe, Trưởng Chương trình Vì s sống còn của trẻ, UNICEF Vit Nam.

Giai đoạn 2017 – 2021, tỉnh Kon Tum tiếp tục được UNICEF Việt Nam hỗ trợ triển khai Dự án nhằm tăng cường khả năng tiếp cận của trẻ em ở Kon Tum, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi ở các địa bàn khó khăn tiếp cận được các dịch vụ có chất lượng tốt hơn về các lĩnh vực chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ trẻ em để trẻ em có điều kiện đạt tới sự phát triển toàn diện nhất.

Ngày 12/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2005/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện giai đoạn 2017-2021 do Quỹ Nhi đồng của Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho UBND tỉnh Kon Tum. Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 1454, ngày 29/12/2017 phê duyệt Dự án “Phát triển trẻ thơ toàn diện” tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2021.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần thị Nga đề nghị Ban Quản lý Dự án “Phát triển trẻ thơ toàn diện” tỉnh Kon Tum chủ động phối hợp chặt chẽ với UNICEF Việt Nam xây dựng kế hoạch chi tiết cho các hoạt động sát thực tế và phù hợp, đặc biệt là phối hợp triển khai tốt các hoạt động của Dự án trên địa bàn 9 xã trọng điểm của 3 huyện Đak Glei, Tu Mơ Rông và Kon Rẫy. Cơ quan Thường trực Ban QLDA và các đơn vị đầu mối trong quá trình triển khai lưu ý lồng ghép với các nhiệm vụ chuyên ngành tại các đơn vị, đặc biệt là các hoạt động nằm trong Chương trình hành động trẻ em của tỉnh.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *