(kontumtv.vn) – Chiều 16/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền giữa Báo Kon Tum, Đài PT – TH Kon Tum với UBND các huyện, thành phố và các sở, giai đoạn 2020 – 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga và Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Quang Thới chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Đài PT – TH tỉnh, Báo Kon Tum, các sở và UBND các huyện, thành phố.

HOI NGHI KY KET QUY CHE PHOI HOP TUYEN TRUYEN

Theo quy chế, các sở, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Đài PT – TH tỉnh, Báo Kon Tum xây dựng kế hoạch tuyên truyền hằng năm, nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương; những thuận lợi, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương nhằm thống nhất về tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Thông tin, tuyên truyền những thành tựu, kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, xây dựng Đảng ở địa phương, cơ sở; phản ánh các khó khăn, vướng mắc, những vấn đề nổi cộm, bức xúc đang diễn ra ở cơ sở cần sự quan tâm giải quyết. Các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày kỷ niệm, các chủ trương, định hướng tuyên truyền ở địa phương, cơ sở được phản ánh, thông tin kịp thời trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và Báo Kon Tum.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga nhấn mạnh, năm 2020, theo chỉ đạo của Chính phủ lĩnh vực báo chí, truyền thông đặt ra nhiệm vụ phải thể hiện trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo đồng thuận và niềm tin xã hội. Báo chí đóng góp vai trò quan trọng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tập trung tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021 – 2026, với phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Vì vậy, việc tổ chức Hội nghị ký kết qui chế phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan báo, đài của tỉnh với các địa phương, đơn vị giai đoạn 2020-2025 là một minh chứng cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga đề nghị các sở, UBND các huyện, thành phố và Báo Kon Tum, Đài PT – TH tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung đã ký kết và định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy chế phối hợp.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *