(kontumtv.vn) – Ngày 19/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XV đã tổ chức  Hội nghị  lần thứ 5. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng và các Thường trực Tỉnh ủy cùng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện Vụ 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ưong; Vụ 3, Văn phòng Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng; Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Trước khi khai mạc Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã trao Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương  chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2015-2020 cho ông Tô Xuân Tụng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Công bố công văn của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về công tác nhân sự của Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thảo luận Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Báo cáo kết quả kiểm tra xử lý kỷ luật một số tập thể, cá nhân liên quan đến  vụ phá rừng tại đèo Măng Đen.

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 -2020, các cấp, ngành đã tập trung lãnh đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ, các nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chỉ số giá tiêu dùng cơ bản ổn định, tín dụng tiếp tục tăng trưởng tốt; tổng thu ngân sách tại địa bàn ước đạt 1.750 tỷ đồng, đạt trên 70% so với sự toán; tổng chi ngân sách ước thực hiện trên 5.060 tỷ đồng, đạt trên 100%  dự toán; nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ thuế được rà soát và chỉ đạo xử lý kiên quyết; tổng sản phẩm GDP năm 2016 ước đạt trên 11.140 tỷ đồng; các sản phẩm chủ lực tiếp tục phát triển; ba bước đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế được đẩy mạnh thực hiện, năng lực cạnh tranh có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 29,81 triệu đồng năm 2015 lên gần 31,40 triệu đồng năm 2016; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ, kịp thời; quốc phòng an ninh được giữ vững …

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh năm 2016 vẫn còn một số hạn chế, yếu kém. Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra; chất lượng tái cơ cấu kinh tế và tái cơ cấu trong các ngành, lĩnh vực còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu; thu nhập bình quân đầu người và thu ngân sách nhà nước tại địa bàn đạt thấp so với kế hoạch; tình trạng khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản, khoáng sản, nhất là tại khu vực biên giới chưa được ngăn chặn triệt để …

Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã phân tích những nguyên nhân chủ quan dẫn đến những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2016. Trên cơ sở đó xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2017, với các chỉ tiêu chủ yếu là: Phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh đạt khoảng 9%; cơ cấu kinh tế nhóm Nông – Lâm – Thủy sản từ 28-20%, Công nghiệp – Xây dựng từ 24-25%, Thương mại – Dịch vụ từ 39-40%. Thu nhập bình quân đầu người  đạt 34 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.830 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2017 giảm 3-4% so với cuối năm 2016; có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Để thực hiện đạt được các chỉ tiêu chủ yếu đã xác định, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất tập trung triển khai 8 nhóm giải pháp về kinh tế, về văn hóa –xã hội và  quốc phòng – an ninh, đối ngoại.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng biểu dương các Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào văn bản trình Hội nghị. Đồng thời đề nghị: “Các cấp, ngành, nhất là các đồng chí Tỉnh ủy viên phải nỗ lực hơn nữa, tăng cường bám, nắm tình hình cơ sở để chỉ đạo tháo gỡ, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của năm 2016 đã đề ra; chú trọng ổn định và bình ổn giá cả thị trường những tháng cuối năm 2016 và trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong đầu tư và chi tiêu công; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đẩy mạnh đầu tư phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn”.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đã được đề cập tại Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cơ sở Kết luận của Tỉnh ủy về vấn đề này, giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo việc trình và quyết định tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XI với quyết tâm chính trị cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh. Đề nghị các Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp, ngành phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, đồng lòng, tập trung quán triệt và triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đã đề ra, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, kế hoạch của năm 2016 và năm 2017, tạo tiền đề căn bản, vững chắc cho các năm tiếp theo.

                                                                                    Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *