(kontumtv.vn) – Sáng 6/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XV đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8. 49/54 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tham dự Hội nghị. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và các Ban Đảng Trung ương tại Đà Nẵng.

HOI NGHI BAN

Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung quan trọng, đó là Tổng kết 10 năm  thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy khóa XIII “về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007 -2010, có tính đến 2020”; Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy khóa XIV “về xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và các sản phẩm chủ lực”; lấy phiếu giới thiệu nhận sự bổ sung nguồn quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020; đề nghị chỉ định bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị đánh giá, qua 10 năm  thực hiện Nghị quyết 02 và 3 năm thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc đầu tư phát triển các vùng kinh tế động lực đã đạt được kết quả nhất định. Kết cấu hạ tầng tại các vùng kinh tế động lực từng bước được đầu tư; đã hoàn thành một số chỉ tiêu lớn của Nghị quyết 02 đề ra. Tuy nhiên công tác quy hoạch các vùng kinh tế động lực còn chậm, chưa đồng bộ, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất;  công tác thu hút đầu tư còn lúng túng; việc quy hoạch thương hiệu để phát triển và mở rộng thị trường của các sản phẩm chủ lực còn lúng túng…

Đối với Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy khóa XIV “về xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và các sản phẩm chủ lực”, qua 5 năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh về việc phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực được nâng lên; công tác quy hoạch cơ bản được thực hiện tốt; vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp như cà phê, cao su, sắn, sâm Ngọc Linh, rau hoa xứ lạnh đang dần được hình thành; các ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực có bước phát triển đúng định hướng. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Nghị quyết 03 vẫn còn những hạn chế. Đó là việc phát triển các vùng nguyên liệu để có cơ sở kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến còn chậm; nhiều chỉ tiêu thực hiện ở mức thấp; tăng trưởng công nghiệp chế biến vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh về nguồn nguyên liệu sẵn có.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã phân tích những nguyên nhân dẫn đến  những hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy khóa XIII, Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy khóa XIV. Trên cơ sở đó xác định lại 04 ngành, nhóm ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh để tập trung đầu tư phát triển đến năm 2020, có định hướng đến năm 2025 cho phù hợp với tình hình mới. Cụ thể là nhóm ngành nông – lâm nghiệp, nhóm ngành công nghiệp chế biến, ngành sản xuất truyền tải và phân phối điện, ngành du lịch. 09 sản phẩm chủ lực được xác định là sắn và các sản phẩm sản xuất từ sắn, các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cà phê, cao su và các sản phẩm chế biến từ cao su, các  sản phẩm chế biến từ Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu, gỗ và các sản phẩm sản xuất từ gỗ, bột giấy và giấy, điện, du lịch sinh thái Măng Đen.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, để các nội dung đã được Hội nghị thống nhất thông qua được tổ chức thực hiện có kết quả, các Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung Tỉnh ủy đã quyết định, bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất.

                                                           Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *