(kontumtv.vn) – Sáng 13/01, UBMTTQVN tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị lần thứ 8 UBMTTQVN tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc. Hội nghị đã kiện toàn, bầu bổ sung 03 Ủy viên UBMTTQVN tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trong đó, bà Nguyễn Thị Lan, Chánh văn phòng UBMTTQVN tỉnh được bầu vào Ủy viên thường trực UBMTTQVN tỉnh và bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trong năm 2022, MTTQ các cấp đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động phong trào, cuộc vận động. Đặc biệt, việc triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” với quy mô toàn tỉnh đã góp phần tạo những chuyển biến sâu sắc trong vùng DTTS. Trong năm, trên địa bàn tỉnh đã duy trì và xây dựng mới trên 430 mô hình giúp nhau phát triển kinh tế; huy động gần 50 tỷ đồng hỗ trợ, giúp đỡ gần 6.000 hộ nghèo, cận nghèo là người DTTS làm ăn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Năm 2022, Qũy “Vì người nghèo” tỉnh đã vận động được trên 14 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 180 căn nhà đại đoàn kết, tặng hơn 1.200 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng khó khăn, hỗ trợ gần 100 hộ nghèo phát triển sản xuất; phối hợp phân bổ trên 9 tỷ đồng hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra; huy động trên 24 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội; tham gia vào công tác phòng, chống dịch và tiếp nhận trên 6,4 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của UBMTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên; đề nghị trong năm 2023, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng đa dạng hơn; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện có chất lượng; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 13 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, tuyên truyền vận động Nhân dân xóa bỏ hủ tục không phù hợp, đẩy mạnh cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm; tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, trước mắt là chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng chính sách trong dịp Tết./.

Chung Loan – Thanh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *