(kontumtv.vn) – Ngày 17/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 trực tuyến tại hơn 60 điểm cầu tỉnh, thành phố, 600 điểm cầu cấp huyện, trên 300 điểm cầu cấp xã với hơn 500 ngàn người theo dõi Hội nghị.

Tại điểm cầu Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang chủ trì Hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; lãnh đạo HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, UBND; lãnh đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang khẳng định vai trò quan trọng, tính cấp thiết của việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời đại mới; nhấn mạnh việc tổ chức Hội nghị quán triệt, nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là việc làm cần thiết nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó, thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập Bác trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng, góp phần tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang đề nghị, sau Hội nghị, các đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện học tập, làm theo Bác. Ban Tuyên giáo các cấp cần tham mưu, giúp cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức tốt hoạt động nghiên cứu, học tập, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể từng ngành, địa phương. Cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dự Hội nghị, các đại biểu được GS.TS Hoàng Chí Bảo, Nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày nội dung chuyên đề năm 2020 về Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuyên đề có 2 phần gồm hệ thống tư tưởng của Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Đảng; việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *