(kontumtv.vn) – Chiều ngày 14/7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản. Dự  Hội nghị có Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương – Phan Xuân Thủy. Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở thông tin và Truyền thông.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt 2 chuyên đề gồm những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và những quan điểm, định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản từ khi đổi mới đến nay. Trong đó, nội dung Hội nghị tập trung vào những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết Đại hội XII trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội; văn hóa, giáo dục; 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ Đại hội XIII về hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại cả về kinh tế và xã hội. Bên cạnh đó, còn triển khai những điểm mới, sáng tạo trong văn kiện Đại đội XIII của Đảng về báo chí, xuất bản; đánh giá những thành quả, hạn chế của báo chí, xuất bản trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; từ đó đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp để cơ quan báo chí, xuất bản tiếp tục phát huy trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới.

Khẳng định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một nhiệm vụ quan trọng trong năm 2021, Ban tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí,  xuất bản tiếp tục nghiên cứu sâu nội dung của Nghị quyết; trong quá trình triển khai bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị gắn với hoạt động báo chí, xuất bản; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người lãnh đạo; tập trung xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại; quản lý tốt thông tin trên Internet; kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động ảnh hưởng đến ổn định chính trị – xã hội, thuần phong mỹ tục. Đồng thời, phát huy vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền, giám sát, cũng như cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *