(kontumtv.vn) – Ngày 8/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Tham dự có các Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo lực lượng vũ trang; các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt nhấn mạnh, Hội nghị lần này tập trung phổ biến, quán triệt 04 văn bản của Trung ương gồm Kết luận số 24, ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội; Kết luận số 25, ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2022-2023; Chỉ thị số 09, ngày 9/9/2021 của Ban Bí thư về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam; Quy định số 57, ngày 8/02/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị; đồng thời quán triệt 02 văn bản của tỉnh gồm Kế hoạch số 42, ngày 10/01/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 09, ngày 9/9/2021 của Ban Bí thư về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam; Kế hoạch số 43, ngày 18/01/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa cũng như thông tin thêm về tình hình chiến sự Nga – Ukraine hiện nay.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt khẳng định, Hội nghị lần này nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ về nội dung cơ bản của các chỉ thị, nghị quyết, kết luận quy định của Trung ương và của tỉnh; qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Vì vậy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt đề nghị đại biểu dự Hội nghị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghe báo cáo viên truyền đạt để hiểu sâu, nắm chắc nội dung cơ bản của chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các quy định của Đảng, đảm bảo việc học tập nghị quyết đi vào thực chất, hiệu quả; đồng thời đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đánh giá tình hình tổ chức Hội nghị ở các điểm cầu, báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy./.

Thu Trang – Thanh Hà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *