(kontumtv.vn) – Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn Tây Nguyên, đại biểu các cơ quan của Binh đoàn cùng hơn 200 cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị của Sư đoàn.

DOAN DAK TO

Năm 2015, Đảng ủy Đoàn Đăk Tô đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên và chiến sĩ; kết hợp lồng ghép các nội dung, mục tiêu thi đua vào huấn luyện, rèn luyện kỷ luật bộ đội, giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sỹ nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, chủ động đấu tranh trước những âm mưu “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta; có ý thức tự giác chấp hành tốt pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, đồng thời làm tốt công tác vận động quần chúng trên địa bàn đóng quân. Tiếp tục đổi mới phương pháp huấn luyện, coi trọng thực hành huấn luyện để sát với tình huống và phương án chiến đấu và địa bàn hoạt động của Sư đoàn.

Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến phát biểu, làm rõ những vấn đề đạt được trong công tác huấn luyện, rèn luyện kỷ luật bộ đội, xây dựng đơn vị chính quy, nêu nguyên nhân bài học kinh nghiệm và khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, chăm lo tốt đời sống tinh thần cho bộ đội.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ biểu dương sự cố gắng của cán bộ, chiến sỹ Đoàn Đăk Tô đã phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong năm 2015, đồng thời đề nghị lãnh đạo, chỉ huy Đoàn Đăk Tô tiếp tục giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương làm tốt công tác vận động quần chúng trên địa bàn đóng quân để xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị an toàn.

CTV Duy Hùng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *