(kontumtv.vn) –  Ngày 8/1, Đảng uỷ Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ, Tư lệnh Quân đoàn 3 dự và chỉ đạo Hội nghị.

SU DOAN 10 HOI NGHI

Năm 2017, Đảng ủy Sư đoàn 10 đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên và chiến sĩ; kết hợp lồng ghép các nội dung, mục tiêu thi đua vào huấn luyện, rèn luyện kỷ luật bộ đội, giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sỹ nâng cao ý thức cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, chủ động đấu tranh trước những âm mưu “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta; có ý thức tự giác chấp hành tốt pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, đồng thời làm tốt công tác vận động quần chúng trên địa bàn đóng quân. Tiếp tục đổi mới phương pháp huấn luyện, coi trọng thực hành huấn luyện sát với tình huống và phương án chiến đấu và địa bàn hoạt động của Sư đoàn. Kết quả huấn luyện trên các nội dung đạt từ 75 đến 80% khá, giỏi.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ, Tư lệnh Quân đoàn 3 biểu dương sự phấn đấu, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2017. Năm 2018, đề nghị lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 10 tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch; chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận trên địa bàn đóng quân, giúp nhân dân lao động sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng địa bàn ổn định, đơn vị an toàn.

CTV Duy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *