(kontumtv.vn) – Đảng uỷ Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) đã tổ chức Hội nghị quân chính năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Thái Văn Minh, Tư lệnh Quân đoàn 3.

SU DOAN 10 HOI NGHI QUAN CHINH NAM 2018

Trong năm qua, Thường vụ, Đảng ủy – chỉ huy Sư đoàn 10, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết về nhiệm vụ quân sự năm 2018 của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng, các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của các cơ quan Bộ Quốc phòng và của đơn vị. Sư đoàn đã bám sát nhiệm vụ, triển khai đồng bộ các mặt công tác và xác định nhiều chủ trương, biện pháp phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ; đã duy trì chặt chẽ các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo và tổ chức nghiên cứu địa hình, bổ sung, điều chỉnh quyết tâm, kế hoạch sát với thực tế yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan trên bản đồ và ngoài thực địa ở các cấp đúng kế hoạch, an toàn. Qua diễn tập đã nâng cao trình độ chỉ huy và khả năng hiệp đồng chiến đấu cho đội ngũ cán bộ. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của Quân đoàn được duy trì thường xuyên, đạt kết quả tốt. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; kết nạp 292 đảng viên mới, đạt 104 % kế hoạch. Đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục chính trị phù hợp với nhận thức của bộ đội, nên chất lượng giáo dục được nâng lên, tình hình đơn vị ổn định, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân cao. Các công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được tiến hành thông suốt, nhiều sáng kiến mới, được vận dụng đạt hiệu quả cao. Làm tốt công tác dân vận, giúp nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân được gần 11.000 ngày công làm đường giao thông nông thôn, tu sửa kênh mương thủy lợi, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách và trường học.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Thái Văn Minh, Tư lệnh Quân đoàn 3 biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2018. Năm 2019, đề nghị lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 10 phát huy kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của năm 2018, tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch; chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận trên địa bàn Sư đoàn đóng quân.   

 CTV Duy Hùng

  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *