(kontumtv.vn) – Sáng 3/1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; và báo cáo viên Trung ương tháng 1/2020.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và các bộ, ban, ngành Trung ương, các điểm cầu trong cả nước.

Tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt; đại diện các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo và cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; điểm cầu các huyện, thành phố Kon Tum.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Tại hội nghị, các đại biểu nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát quán triệt Nghị quyết số số 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Trong đó nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị đối với các cấp ủy đảng, các bộ, ngành Trung ương đến địa phương chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời có nhiều giải pháp đột phá phù hợp để góp phần bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng; tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hóa đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái tạo sự bứt phá toàn diện trong phát triển kinh tế – xã hội

Hội nghị cũng đã tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận sự đổi mới của Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành về nghiên cứu, tham mưu tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, giáo dục các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng bộ các cấp. Sau các đợt quán triệt này, báo cáo viên, tuyên truyền miệng ở các địa phương nghiêm túc, kịp thời thực hiện tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân biết, tham gia cụ thể hóa tại cơ sở tích cực, hiệu quả hơn.

Năm 2020, công tác tuyên truyền miệng tiếp tục đổi mới trong công tác hoạt động, để chủ động, thực hiện tích cực tham mưu tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước kịp thời đến các đối tượng, thành phần trong xã hội. Đặc biệt các báo cáo viên cần có sự mạnh dạn tham mưu đổi mới, lựa chọn những nội dung, mục tiêu, mục đích để tuyên truyền miệng, bằng nhiều hình thức như thực hiện tuyên truyền miệng đa chiều, đối thoại, tọa đàm với các thành phần, đối tượng khác nhau đến tận xã, thôn…

     Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *