(kontumtv.vn) Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác giáo dục, quản lý, duy trì kỷ luật trong các quan, đơn vị năm 2016.

PHAP LUAT

Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; có nhiều sáng tạo, đổi mới, lồng ghép công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị và từng đối tượng như tọa đàm, sinh hoạt giao lưu văn hóa, văn nghệ. Đồng thời các đơn vị duy trì thực hiện nghiêm Ngày Pháp luật; Mỗi tuần học một điều luật; tư vấn tâm lý pháp lý quân nhân; tủ sách pháp luật …

Trên cơ sở đó, cán bộ, chiến sỹ trong LLVT tỉnh đã được học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; các văn bản pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; về lịch sử, truyền thống của dân tộc, quân đội, đơn vị … Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định trong đơn vị của mỗi cán bộ, chiến sỹ trong LLVT, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

                                                                              CTV Hiền Lương – Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *