(kontumtv.vn) – Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang chủ trì  hội nghị. Dự hội nghị có Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, các ban Đảng, các cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Trong 5 năm, từ 2016-2021, qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt. Vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ đảng viên không ngừng được phát huy; thể hiện ở phong cách gần dân, sát dân, sâu sát cơ sở; quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của các địa phương, đơn vị. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới trên nhiều lĩnh vực, tạo hiệu ứng tốt, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Những kết quả đạt được đã góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân điển hình đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm có hiệu quả trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

Nhân dịp này, Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, thư khen của Bí thư Tỉnh ủy, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, các cấp ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục  lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời phát huy vai trò gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện những nội dung đột phá cho toàn khóa và từng năm; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, các mô hình hay trong lao động, sản xuất, học tập để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển các giá trị văn hóa, trở thành nền tảng tinh thần trong đời sống xã hội./.

Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *