(kontumtv.vn) – Sáng 24/8, Huyện ủy Kon Rẫy (Kon Tum) đã tiến hành tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2017 cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn.

HOI NGHI TAP HUAN CONG TAC BAO VE BI MAT NHA NUOC NAM 2017

Hội nghị tập trung triển khai và quán triệt những nội dung cơ bản về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng. Bên cạnh đó Hội nghị còn báo cáo nhanh tình hình công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum và trao đổi, thống nhất phương pháp, cách làm hay, kinh nghiệm thực tiễn giữa các cấp, ngành, các địa phương trong huyện với tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay.

Sau hội nghị này, Huyện ủy Kon Rẫy yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ bí mật nhà nước và đảm bảo an ninh thông tin trên mạng, kịp thời chấn chỉnh những cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiệm túc các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nhằm đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ.

CTV Lâm Hiền – Hữu Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *