(kontumtv.vn) – Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Hội nghị tập huấn Luật Giáo dục nghề nghiệp
Hội nghị tập huấn Luật Giáo dục nghề nghiệp

Luật Giáo dục nghề nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2014. Luật này được áp dụng đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam.

Ngoài việc được phổ biến Luật Giáo dục nghề nghiệp, cán bộ đang công tác trên lĩnh vực lao động tại các huyện, thành phố tham gia tập huấn đã được phổ biến Nghị định số 48/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp; Quyết định số 971/QĐ-TTg 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Quyết định số 1982/QĐ-TTg 2014 của Chính phủ phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020 và một số quyết định, thông tư hướng dẫn khác nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Tấn Thành – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *