(kontumtv.vn) – Ngày 23/8, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII và phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tại 3 điểm cầu cấp tỉnh và các điểm cầu cấp huyện, thành phố. Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang chủ trì hội nghị.

Ngoài thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII, hội nghị đã phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; công tác phòng, chống HIV/AIDS; công tác phòng cháy chữa cháy; tín dụng chính sách xã hội; công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 và xây dựng gia đình trong tình tình mới. Cùng với đó quan triệt các Kết luận, Nghị quyết của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động. Đồng thời thông báo một số nội dung chủ yếu của Hội nghị lần thứ tư, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị, các Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ lựa chọn hình thức tổ chức học tập, quán triệt kết quả Hội nghị tùy theo điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả Hội nghị bằng hình thức phong phú, đa dạng, gắn với tuyên truyền về những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tập trung triển khai thực hiện. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các đơn vị chức năng khẩn trương tham mưu BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đảm bảo cụ thể, sát thực, khả thi. Trong đó, nhanh chóng cụ thể hóa và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030” và Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy “về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid – 19; chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để khai giảng năm học mới 2021 – 2022./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *