(kontumtv.vn) – Sáng 29/11 , Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh Kon Tum có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các Đảng ủy trực thuộc; lãnh các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 10 điểm cầu các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, 04 nghị quyết được Hội nghị Ban chấp hành Trung ương  6 khóa XII thông qua là những nghị quyết quan trọng, có tầm chiến lược phát triển đất nước trong thời gian đến. Do vậy, Đảng bộ các tỉnh, thành phố cần nhanh chóng triển khai, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; đồng thời xây dựng chương trình thực hiện nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Hội nghị triển khai những nội dung cụ thể của 04 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, bao gồm các Nghị quyết  “Về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc  và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng sẽ bế mạc vào  ngày 30/11.           

 Thanh Tùng – Công Luận

                                                           

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *