(kontumtv.vn) – Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức  trong 2 ngày, ngày 5 và ngày 6 tháng 12. Hội nghị  kết nối trực tuyến đến hơn 11.630 điểm cầu trên toàn quốc.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Ngọc Linh có Ủy viên Trung Ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang; các Phó Bí thư Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các Ủy viên, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Trong 2 ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt 4 chuyên đề về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Hội nghị này nhằm giúp đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ, chuẩn xác và có hệ thống tinh thần của các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Sau Hội nghị này, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương sẽ thảo luận dự thảo Chương trình, hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII./.

Thanh Tùng Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *