(kontumtv.vn) – Sáng 10/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQVN và các hội, đoàn thể của tỉnh.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng. Các cấp, ngành triển khai thực hiện Nghị quyết 25 về công tác dân vận, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tích cực giải quyết những kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nhân dân; triển khai tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Ngành Dân vận tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động tham mưu triển khai hiệu quả công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Dân vận các địa phương, các tỉnh, thành ủy được tăng cường.

Với chủ đề “Năm dân vận chính quyền”, năm 2018, Ban Dân vận Trung ương xác định 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tập trung thúc đẩy, tăng cường công tác dân vận của chính quyền thông qua đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, nâng cao hiệu quả dân vận của các cơ quan nhà nước, chú trọng quy chế dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua dân vận khéo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của công tác dân vận năm 2017. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao chủ đề công tác năm 2018 của Ban Dân vận Trung ương, đồng thời đề nghị các cấp, ngành, các địa phương tập trung vào 9 nhiệm vụ trọng tâm là cụ thể hóa kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền”; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ, UBND tỉnh và Ban Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy các tỉnh thành; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, nhất là vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; làm tốt công tác đối thoại, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác đánh giá, đổi mới, quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và tập trung chăm lo Tết cho người người nghèo, nhất là vùng bị thiệt hại do thiên tai

.Hà My – Công Luận

                                                                                             

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *