(kontumtv.vn) – Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78 của Chính phủ đã diễn ra vào sáng 29/12 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Hội nghị kết nối trực tuyến đến các tỉnh, thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm.

Ngày 04/10/2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 78 về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 131 về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo.

Qua 20 năm triển khai, chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78 của Chính phủ đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật; huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn lớn, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng. Nguồn vốn tín dụng chính sách có sự tăng trưởng vượt bậc, tốc độ tăng trưởng ổn định qua các năm, năm sau cao hơn năm trước. Đến 30/11/2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt gần 298.000 tỷ đồng, tăng gấp 41,9 lần so với năm 2002. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước, trong đó tập trung ưu tiên đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, huyện đảo, xã đảo, vùng bãi ngang ven biển; tạo điều kiện giúp gần 43 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn với doanh số cho vay gần 830.090  tỷ đồng.

Những kết quả đạt được sau 20 năm triển khai thực hiện, có thể khẳng định chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần giải quyết một số vấn đề thiết yếu trong cuộc sống cho người nghèo, đối tượng chính sách; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện tại các vùng nghèo, vùng đồng tộc thiểu số và miền núi, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và giảm nghèo bền vững.

Các bộ, ban ngành, địa phương đã có những tham luận chia sẻ kinh nghiệm sau 20 năm thực hiện Nghị định số 78 Chính phỉ. Đồng thời cùng nhau thảo luận, phân tích, đánh giá những mặt được cũng như hạn chế để có những điều chỉnh, bổ sung kịp thời, có những định hướng để nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ thời gian qua. Đồng thời khẳng định việc thực hiện tín dụng chính sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần triển khai hiệu quả các kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong thời gian tới. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành Trung Ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung Ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; duy trì và tiếp tục phát huy hiệu lực, hiệu quả mô hình tổ chức, phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội đặc thù, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH để phát triển theo hướng ổn định, bền vững, đủ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thanh Tùng Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *