(kontumtv.vn) – Ngày 10/1, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2018 và Năm Dân vận chính quyền 2018. Dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

NQH_3959

Tham tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo Ban Dân vận các Huyện ủy, Thành ủy.

 Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận trong năm 2018 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, quan tâm đến lợi ích thiết thực và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường chỉ đạo, triển khai Năm Dân vận chính quyền, tập trung công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; công tác tiếp công dân đã giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú; phong trào thi đua Dân vận khéo có nhiều đổi mới và lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình trong nhân dân; hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh được chú trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận được quan tâm đúng mức.

Những kết quả quan trọng này đã góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ và tăng cường sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các tỉnh, thành phố, các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phối hợp Năm Dân vận chính quyền 2019 đã ký kết giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương; tiếp tục tăng cường quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; các cấp chính quyền tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, nâng cao đời sống của người dân; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đẩy mạnh tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị theo Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tăng cường và mở rộng dân chủ, thực hiện tốt việc phát huy dân chủ và kỷ cương ở cơ sở.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *