(kontumtv.vn) – Chiều 10/1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động bám sát chương trình, kế hoạch công tác, tham mưu cho cấp ủy triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát đã kết luận rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm. Việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm cơ bản chặt chẽ, đúng phương hướng, nguyên tắc, thủ tục, đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội; không có trường hợp khiếu nại kỷ luật Đảng. Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tham mưu cho cấp ủy tiến hành kiểm tra hơn 1.700 đảng viên, 572 tổ chức đảng; giám sát gần 1.700 đảng viên, 337 tổ chức đảng và thi hành kỷ luật 164 đảng viên, 03 tổ chức đảng. Đồng thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 20 đảng viên và 26 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 296 đảng viên, 130 tổ chức đảng và thi hành kỷ luật 38 đảng viên. Qua đó giúp tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Năm 2023, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp phù hợp với tình hình tại các địa phương, đơn vị theo phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Đồng thời tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, dư luận xã hội quan tâm; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra cấp ủy với các cơ quan liên quan cũng như tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra các cấp./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *