(kontumtv.vn) – Ngày 5/1, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của ngành Thanh tra. Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành trên cả nước. Tham dự tại đầu cầu tỉnh Kon Tum có Phó chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm.

Hội nghị trực tuyến ngành Thanh tra tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến ngành Thanh tra tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Năm 2015, ngành Thanh tra đã triển khai hơn 6.500 cuộc thanh tra hành chính và  hơn 243.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện nhiều vi phạm về kinh tế, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 24.000 tỷ đồng, hơn 16.400 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hơn 73.000 tỷ đồng, gần 10.000 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 1.683 tập thể; ban hành hơn 160.000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với  tổ chức,  cá nhân với số tiền gần 11.500 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 67  vụ việc với 74 đối tượng

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong năm các cơ quan nhà nước đã tiếp trên 385.000  lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo (giảm 1,5% so với năm 2014), với  gần 189.000 vụ việc; có trên 5.100 đoàn đông người (tăng 6,2% so với năm 2014).

Về công tác phòng, chống tham nhũng, các cấp ngành đã  tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tổ chức quán triệt cho trên 1.800.000 lượt cán bộ, nhân dân; xuất bản trên 110.000 đầu sách, tài liệu về pháp luật phòng, chống tham nhũng.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp về cơ chế phối hợp trong công tác thanh tra để tránh chồng chéo; công tác phối hợp triển khai thực hiện các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng; cần có chế tài mạnh hơn trong xử lý sau thanh tra… Hội nghị cũng thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm tạo sự đồng thuận, hạn chế tình trạng khiếu nại liên tiếp, đông người, vượt cấp trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2015 và xác định những giải pháp để khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngành Thanh tra đã đề ra  phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016. Đó là triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác thanh tra theo hướng tiếp tục tăng cường thanh tra trách nhiệm công tác quản lý nhà nước  của các cấp ngành trên các lĩnh vực quản lý; chú trọng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

                                                                      Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *