(kontumtv.vn) – Chiều 8/1, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon tum Đặng Thanh Long đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

HOI NGHI TONG KET CONG TAC NOI CHINH

Năm 2019, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời các văn bản của Trung ương có liên quan đến công tác nội chính; chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nội chính ở cấp, ngành. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ lực của các cấp, ngành, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định.

Về công tác phòng chống tham nhũng có sự chuyển biến tích cực, đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; tiến hành điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng. Kết quả đã điều tra, tuy tố 04 vụ án tham nhũng, cơ quan chức năng đã xét xử 03 vụ.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Thanh Long nhấn mạnh, trong năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các cấp ủy đảng, các cơ quan trong khối Nội chính tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh và giữ gìn trật tự xã hội; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo xử lý nghiêm cán bộ vi phạm và trách nhiệm của người đứng đầu khi xảy ra tham nhũng…

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *