(kontumtv.vn) – Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Phục chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy; đại diện thường trực và lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

HOI NGHI TONG KET CONG TAC TO CHUC XAY DUNG DANG NAM 2019

Hội nghị đã tập trung đánh giá, làm rõ những ưu khuyết điểm, nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm của từng cấp trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó đưa ra phương hướng, nhiệm vụ của ngành trong những năm tiếp theo.

Trong năm 2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức các cấp ủy trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức Đảng và các cơ quan liên quan làm tốt công tác tham mưu, góp phần tích cực trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cụ thể đã tổ chức, sắp xếp lại Văn phòng Tỉnh ủy, các đầu mối trực thuộc Văn phòng UBND, giảm 13 trưởng phòng, 05 phó phòng và 01 cấp phó cơ quan Báo Kon Tum; giảm được 03 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đã giảm hơn 90 đơn vị và 134 lãnh đạo….Năm qua, ngành cũng làm tốt công tác tham mưu cấp ủy các cấp triển khai thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng Đảng viên. Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 670 tổ chức cơ sở đảng với gần 28.630 đảng viên.

Tại hội nghị, đại biểu của các huyện, thành phố cũng trao đổi về những khó khăn trong việc xây dựng tổ chức đảng của các đơn vị kinh tế tư nhân; việc luân chuyển, bố trí lãnh đạo cán bộ cấp xã để phù hợp với trình độ chuyên môn, chuyên ngành; quy định trong công tác khen thưởng, xếp loại đảng viên…

Ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xác định trong năm 2020 tập trung tham mưu triển khai hoàn thành tốt kế hoạch của cấp ủy về chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; quan tâm kiện toàn cơ quan tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện tốt việc tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, nhất là việc triển khai hưởng ứng cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V năm 2020.

Linh Thủy – Duy Vĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *