(kontumtv.vn) – Sáng 6/2, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn chủ trì Hội nghị.

- HOI NGHI TONG KET CONG TAC TONG DIEU TRA KINH TE NAM 2017

Thực hiện Quyết định số 1672 của Thủ tướng Chính phủ về Tổng điều tra kinh tế năm 2017, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh với 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ  ngày 01 tháng 03 đến ngày 31 tháng  05 năm 2017; Giai đoạn 2 từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7 năm 2017.  Kết quả tổng hợp sơ bộ qua thu thập thông tin, điều tra tại khối doanh nghiệp, khu vực hành chính sự nghiệp, tôn giáo và điều tra cá thể trên địa bàn tỉnh là có gần 1.400 doanh nghiệp;  hơn 1.440 cơ sở hành chính sự nghiệp; 117 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; 24.050  cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

Hội nghị đã đánh giá một số hạn chế trong tổ chức, chỉ đạo và triển khai thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 như một số địa phương chưa chú trọng công tác điều tra, việc triển khai thực hiện điều tra còn hình thức; việc thu thập thông tin bộc lộ nhiều hạn chế; công tác giám sát tại nhiều xã, phường, thị trấn  còn hạn chế… Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế của tỉnh đã đưa ra một số bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng thông tin thống kê trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương trong thực hiện công tác điều tra kinh tế năm 2017. Yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo Cục Thống kê sớm hoàn thiện bộ dữ liệu gốc gửi về Trung ương và công bố kết quả điều tra theo quy định. Đây sẽ là cơ sở để tỉnh hoạch định các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa  phương trong những năm tiếp theo.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và  cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra kinh tế năm 2017.

Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *