(kontumtv.vn) – Chiều 30/12, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nhất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới của Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh… Cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở trong việc duy trì, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giúp mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối giữ vững lập trường chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã thông qua Quyết định khen thưởng, trao bằng khen cho các TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 trong triển khai xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 và 02 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021.

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Trong đó, tiếp tục lãnh đạo các TCCSĐ thực hiện tốt việc tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, phấn đấu kết nạp từ 100 đảng viên trở lên, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng – an ninh, công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…./.

Đăng Huy – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *