(kontumtv.vn) – Trong chương trình làm việc ngày 24/2, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng kết hợp giao ban với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy năm 2020. Dự Hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; đại diện lãnh đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; Đảng đoàn UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Bí thư các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum. Trong năm 2020, có 645 quần chúng ưu tú đã được các tổ chức kết nạp Đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh lên hơn 29.000 đảng viên. Tỉnh Kon Tum tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng triển khai sâu rộng. Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường, thực hiện chặt chẽ, thi hành kỷ luật nghiêm minh; công tác dân vận, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên.

Hội nghị đã tập trung thảo luận những nguyên nhân hạn chế, tồn tại trong việc nắm bắt tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; công tác định hướng tuyên truyền một số sự kiện lớn của tỉnh, của đất nước; chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở một số tổ chức cơ sở Đảng; công tác phát triển đảng viên tại các vùng DTTS; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng và công tác vận động quần chúng, phản biện còn nhiều lúng túng. Các đại biểu cũng kiến nghị, đề xuất một số giải pháp để công tác xây dựng Đảng thực hiện có hiệu quả và chất lượng trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đánh giá công tác xây dựng Đảng trong năm 2020 có nhiều chuyển biến, một số nội dung đạt và vượt chỉ tiêu. Đồng thời nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng là trách nhiệm của toàn thể đảng viên, của các tổ chức cơ sở Đảng, Đảng ủy trực thuộc. Do đó cần đánh giá, nhìn nhận thực tế và làm rõ những nguyên nhân tồn tại, hạn chế để công tác xây dựng Đảng ngày càng có chất lượng. Trong năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các Đảng bộ trực thuộc, các tổ chức cơ sở Đảng và từng đảng viên nghiêm túc thực hiện các văn bản, chỉ thị, Nghị quyết của các cấp về xây dựng Đảng. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, công tác dân vận đối với các nội dung, văn bản chỉ đạo của các cấp về xây dựng Đảng; tham gia tốt hơn nữa công tác tham mưu cũng như triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng. Mặt khác, căn cứ tình hình thực tiễn để xây dựng kế hoạch, thực hiện thường xuyên, liên tục công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, lãnh đạo cấp ủy, các cơ quan, địa phương nêu gương vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu để lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập hợp, biên soạn các nội dung thành cẩm nang cho từng đảng viên tự học tập, rèn luyện, tự nhận thức, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Đồng thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chuyên đề riêng của tỉnh trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *