(kontumtv.vn) – Sáng 11/12, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã chủ trì Hội nghị tổng kết Cụm thi đua Mặt trận các tỉnh Tây Nguyên năm 2018. Dự Hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 05 tỉnh Tây Nguyên.

HOI NGHI TONG KET CUM THI DUA MAT TRAN CAC TINH TAY NGUYEN NAM 2018

Trong năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của 05 tỉnh Tây Nguyên đã tích cực chủ động triển khai thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra; bám sát và triển khai hiệu quả các hoạt động, chương trình công tác phù hợp với địa phương, cơ sở; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động ngày càng có ảnh hưởng tích cực, với trên 100 mô hình phát triển kinh tế – xã hội tiêu biểu ở các địa phương; đã tổ chức triển khai vận động quyên góp “Quỹ Vì người nghèo”,“Quỹ Cứu trợ”, Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” với tổng nguồn quỹ đã kêu gọi ủng hộ hơn 70 tỷ đồng; phối hợp với các sở, ngành, các doanh nghiệp tổ chức 200 lượt hội chợ thương mại, hội chợ triển lãm, đưa hàng Việt về nông thôn. Nhiều địa phương đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với HĐND, UBND và các ngành chức năng tổ chức nhiều mô hình mới và tạo được sinh khí trong công tác Mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự xã hội của địa phương và đất nước.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh đã thảo luận, phân tích kết quả công tác của các tỉnh trong năm và chỉ ra hạn chế; đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục và những kiến nghị đề xuất với Trung ương trong việc triển khai thực hiện chương trình công tác Mặt trận Tổ quốc trong năm 2019.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả MTTQ Việt Nam các cấp của 05 tỉnh Tây Nguyên đạt được. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị, năm 2019, Cụm thi đua Mặt trận các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục bám sát chương trình hành động Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành; trong đó chú ý ưu tiên tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức đại hội điểm Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; đẩy mạnh phát động ký kết các phong trào thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; tiếp tục nhân rộng các mô hình đã triển khai hiệu quả trong thời gian qua để giúp nhân dân phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

                                                                             Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *