(kontumtv.vn) – Chiều 22/2, tại huyện Ngọc Hồi, Ban Chỉ đạo phát triển ba vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển ba vùng kinh tế động lực tỉnh chủ trì hội nghị.

HOI NGHI TONG KET DANH GIA KET QUA PHAT TRIEN BA VUNG KINH TE DONG LUC

Trong năm 2018, Ban Chỉ đạo, các Tổ theo dõi, chỉ đạo từng vùng kinh tế động lực của tỉnh và các cơ quan có liên quan đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác và đạt được nhiều kết quả khả quan. Qua đó đã huy động và bố trí hơn 1.560 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng tại các vùng kinh tế động lực. Trong đó, các dự án do các bộ, ngành Trung ương quản lý đầu tư hơn 217 tỷ đồng; các dự án do địa phương quản lý hơn 1.280 tỷ đồng.

Đến hết năm 2018, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 26 dự án với tổng mức đầu tư hơn 947 tỷ đồng tại ba vùng kinh tế động lực của tỉnh. Trong đó, huyện Kon Plông có 13 dự án với tổng mức đầu tư hơn 673 tỷ đồng, huyện Ngọc Hồi có 05 dự án với tổng mức đầu tư hơn 146 tỷ đồng và thành phố Kon Tum có 08 dự án với tổng mức đầu tư hơn 127 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện có kết quả các chỉ tiêu kế hoạch  phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 tại các vùng kinh tế động lực; từng bước hoàn chỉnh xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển ba vùng kinh tế động lực tỉnh chỉ đạo, ngoài nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo, ba vùng kinh tế động lực cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp tục củng cố, xây dựng và mở rộng mối quan hệ liên kết vùng trên cơ sở lấy thành phố Kon Tum làm trọng tâm để tạo sự lan tỏa liên kết. Ngoài ra, mỗi vùng cần xác định những nội dung trọng tâm có thể triển khai thực hiện, những vấn đề chưa triển khai thực hiện được cần có sự định hướng để thực hiện trong tương lai khi có đủ các điều kiện.

CTV Tuyết Mai – Thu Trang

                                                                   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *