(kontumtv.vn) – Từ năm 2012 đến 2016, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam tài trợ  cho tỉnh Kon Tum hơn 5.730.000 USD (khoảng 120 tỷ đồng) để thực hiện các hợp phần liên quan đến công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh. Thông tin này đã được đưa ra tại Hội nghị tổng kết Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh giai đoạn 2012 – 2016.

tong ket

Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Giám đốc Dự án Trần Thị Nga; đại diện tổ chức UNFPA, UNICEF tại Việt Nam; thành viên Ban Quản lý Dự án; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các huyện, thành phố được thụ hưởng Dự án.

Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh giai đoạn 2012 – 2016 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, do Tổ chức UNICEF và UNFPA tại Việt Nam tài trợ. Cơ quan chủ quản Dự án là UBND tỉnh. Cơ quan chủ trì thực hiện là Sở KH&ĐT tỉnh. Các cơ quan đồng thực hiện là các Sở Y tế, Sở LĐTB&XH, Sở GD-ĐT và Sở NN&PTNT.

Tổng vốn thực hiện Dự án 5.732.000 USD, được triển khai chủ yếu tập trung tại huyện Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy, Đăk Glei và thành phố Kon Tum. Dự án có  5 hợp phần, bao gồm chính sách và quản lý xã hội, sự sống còn và phát triển của trẻ em, sức khỏe bà mẹ, bảo vệ trẻ em, giáo dục.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Giám đốc Dự án Trần Thị Nga cho biết, sau 5 năm triển khai, Dự án đã có tác động khá tích cực, hướng đến thực hiện các mục tiêu của ngành, nhất là y tế, giáo dục và bảo vệ trẻ em; đã giải quyết lồng ghép liên ngành về vấn đề trẻ khuyết tật, về giới, về vấn đề DTTS; cải tiến lập kế hoạch lồng ghép các chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em vào bộ chỉ tiêu hệ thống ngành. Đồng thời, Dự án đã nâng cao nhận thức và năng lực lâu dài cho cán bộ tỉnh, huyện và cấp cơ sở về các lĩnh vực như lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, y tế, giáo dục và nước sạch vệ sinh môi trường. Đặc biệt, Dự án đã góp phần giảm thiểu trẻ em thiệt thòi và dễ bị tổn thương nhất; cung cấp các dịch vụ công chất lượng hơn trong các lĩnh vực y tế và dinh dưỡng, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học; góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong ở bà mẹ trong các cộng đồng dân tộc thiểu số tại tỉnh Kon Tum.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp để khắc phục hạn chế, tồn tại, khó khăn trong thực hiện Dự án giai đoạn 2012 – 2016, từ đó đề ra phương hướng thực hiện Dự án trong giai đoạn 2017 – 2021.

                                                                              Thanh Tùng – Đức Thắng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *