(kontumtv.vn) – Sáng 5/1, tại tỉnh Kon Tum, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên và một số tỉnh giáp ranh khu vực Tây Nguyên. Về phía tỉnh Kon Tum, tham dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Quí và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Hội nghị Ban Chỉ đạo Tây Nguyên
Hội nghị Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang đã biểu dương những kết quả Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đã đạt được trong năm 2015, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, trật tự xã hội khu vực Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Đồng thời đề nghị các tỉnh khu vực Tây nguyên trong thời gian tới cần chú trọng liên kết vùng ở một số lĩnh vực tiềm năng; kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù và ưu đãi phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực Tây Nguyên đến năm 2020; lựa chọn, nhân rộng mô hình, ứng dụng công nghệ thích hợp cho phát triển nông, lâm nghiệp và giám sát tài ngyên môi trường; tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác đào tạo nguồn nhân lực; tích cực triển khai thực hiện Dự án chăm sóc sức khoẻ nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2014- 2019; tập trung chăm lo công tác an sinh xã hội; có chính sách, giải pháp quan tâm đặc biệt đến đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ chính sách; tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên ở những địa bàn trọng điểm, khó khăn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo và thảo luận chuyên đề về sắp xếp đổi mới các nông – lâm trường quốc doanh; Báo cáo kết quả Chương trình Tây Nguyên giai đoạn 1 và phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu giai đoạn 2 (2016- 2020); Báo cáo tình hình cơ sở Đảng vùng Tây Nguyên; Báo cáo tình hình an ninh chính trị và công tác đấu tranh xoá bỏ Tin lành Đề Ga, tà đạo Hà Mòn năm 2015; Báo cáo tình hình phát triển cây mác ca; Thảo luận thu hút đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, công tác quản lý bảo vệ rừng; các giải pháp nhằm giải quyết khó khăn về đất sản xuất, đất ở, việc làm, giảm nghèo; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, dạy nghề, chăm sóc sức khoẻ nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; công tác ổn định tình hình di cư tự do; công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở…

Các ý kiến tham gia đóng góp tại Hội nghị là cơ sở để Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các bộ, ngành Trung ương và địa phương đưa ra giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm đưa khu vực Tây nguyên phát triển nhanh và bền vững trong thời gian đến.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *