(kontumtv.vn) – Sáng 27/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nội vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Năm 2019, tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của bộ, ngành, địa phương, biên chế công chức các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, biên chế các hội có tính chất đặc thù và biên chế công chức dự phòng năm 2020 là trên 253.000 biên chế. Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách Nhà nước giảm gần 12% so với năm 2015. Từ năm 2015 đến nay, cả nước đã thực hiện tinh giản biên chế gần 50.550 người.

Với phương châm tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin, trong năm 2019, Bộ Nội vụ tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ năm đề ra. Đối với cải cách hành chính, Bộ triển khai mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến rõ rệt. Đến nay, đã có trên 50 địa phương trong cả nước thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, giúp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngày càng công khai, minh bạch, nhanh chóng. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch và tiến độ đề ra. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong ngành Nội vụ được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành Nội vụ còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục như công tác xây dựng thể chế, chính sách còn chậm so với thời gian được giao; việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn vướng mắc, bất cập và chưa có hướng dẫn cụ thể; công tác đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển cán bộ, công chức ở một số bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận,…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao nỗ lực của ngành Nội vụ trong thực hiện tinh giảm biên chế năm 2019, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; qua đó, đề nghị, trong năm 2020, ngành tiếp tục nỗ lực hơn nữa, vượt qua khó khăn, thách thức, bám sát thực tiễn, hành động quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ được các cấp có thẩm quyền giao; cùng với đó, ngành cần tập trung hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; chủ động sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách về quản lý cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm sai phạm trong tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, ngành Nội vụ tiếp tục đôn đốc, đẩy mạnh việc thực hiện tinh giảm biên chế theo kế hoạch đề ra, quá trình thực hiện cần tiến hành khoa học, công tâm, khách quan đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *