(kontumtv.vn) – Sáng  24.12, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Tư pháp năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có lãnh đạo Sở Tư pháp và đại diện các sở, ngành liên quan.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Trên cơ sở bám sát 8 nhiệm vụ trọng tâm, năm 2019, ngành Tư pháp đã chủ động xây dựng, ban hành chương trình hành động, kế hoạch và được toàn ngành thực hiện quyết liệt, thống nhất. Theo đánh giá, năm 2019, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành được đẩy mạnh. Chỉ số xếp hạng về cải cách hành chính của Bộ tiếp tục được cải thiện; chất lượng hồ sơ các đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được cải thiện; công tác thi hành án dân sự đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay;

Trong năm 2019, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành đã tích cực hoàn thiện, tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 18 dự án luật và nhiều nghị quyết; cho ý kiến đối với 10 dự án luật khác; tiến hành 59 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất; tiếp nhận, xử lý là 965 đơn thuộc thẩm quyền, xem xét giải quyết, xử lý của Bộ, giảm 18 đơn so với năm 2018. Trong số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, có trên 80% đơn liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua, công tác tư pháp, pháp chế cũng còn một số vấn đề hạn chế như việc bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật tiếp tục là thách thức lớn; tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt để; việc giải quyết thủ tục hành chính trong công tác hộ tịch, chứng thực, công chứng vẫn còn có sai sót, tiêu cực…

Năm 2020, ngành Tư pháp xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có những  nhiệm vụ như tham mưu giúp Chính phủ, chính quyền địa phương hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm thực hiện chủ trương của Đảng về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn mới; tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp; nâng tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên tổng số án có điều kiện thi hành năm sau cao hơn năm trước; tập trung giải quyết các vụ việc trọng điểm, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

Như Nguyệt – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *