(kontumtv.vn) – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum phối hợp với UBND huyện Kon Plông tổ chức Hội nghị triển khai cấp huyện “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh KonTum” (OCOP).

Tại Hội nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giới thiệu cách thức, kinh nghiệm tổ chức phong trào “Mỗi xã một sản phẩm” ở Nhật Bản, Thái Lan và tỉnh Quảng Ninh. Theo đó Chương trình “Mỗi làng xã một sản phẩm” là mô hình học tập từ Nhật Bản. Đến nay đã có hơn 40 nước du nhập mô hình này và đã triển khai rất thành công, góp phần mang lại đời sống ấm no cho người dân vùng nông thôn. Ở Việt Nam, Chương trình này đã được tỉnh Quảng Ninh thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực và đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá là cách làm rất đúng đắn, được Chính phủ khuyến khích nhân rộng ra toàn quốc.

Hội nghị đã dành thời gian hướng dẫn cho các đại biểu điền các mẫu phiếu thu thập thông tin sản phẩm, tổ chức kinh tế; nhập dữ liệu thu thập tại chỗ, tổ chức thảo luận nhóm về kết quả  thu thập dữ liệu về sản phẩm và các tổ chức kinh tế.

              CTV Phan Hoàng – Mỹ Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *