(kontumtv.vn) – Ngày 26/02, Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, phong trào thi đua năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

HOI NGHI TRIEN KHAI CONG TAC CONG DOAN NAM 2019.mpg

Năm 2018, các cấp Công đoàn của tỉnh kết nạp mới được gần 780 đoàn viên và thành lập mới 19 công đoàn cơ sở. Toàn tỉnh hiện có 960 công đoàn cơ sở, trong đó khu vực ngoài nhà nước là 98 đơn vị. Trong năm 2018, có 771 công đoàn cơ sở được xếp loại vững mạnh. Hầu hết các công đoàn cơ sở đã tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, giúp đỡ hội viên khắc phục khó khăn, phát huy tính sáng tạo trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng đơn vị, doanh nghiệp ổn định và phát triển.

Trong năm 2019, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút đông đảo người lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn; nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn, làm tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *