(kontumtv.vn) – Chiều 21/1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự năm 2018 và triển khai công tác năm 2019. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

HOI NGHI TRIEN KHAI CONG TAC QUOC PHONG

Năm 2018, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành và các địa phương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị và các văn bản quy phạm pháp luật của các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở vững mạnh; chất lượng tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cụ thể, công tác diễn tập chiến đấu, phòng thủ đạt 100% kế hoạch; tổ chức bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng và an ninh cho hơn 17.500 đối tượng; tuyển chọn được hơn 800 công dân nhập ngũ; giải quyết kịp thời chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh cho các đối tượng đúng quy định, hoàn thành cơ bản việc giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quân sự, ngoại giao nhân dân. Ngoài ra, lực lượng vũ trang tỉnh còn tham gia tích cực, hiệu quả phong trào lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới; giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và giúp đỡ các xã theo tinh thần Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất với kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019 của UBND tỉnh. Trong đó, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn tỉnh; tập trung làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; các đơn vị lực lượng vũ trang duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường công tác đối ngoại quân sự; thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý chí và trách nhiệm trong thực hiện chức trách được giao. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh phải giữ gìn đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đấu tranh chống lại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, kiên quyết đấu tranh giữ vững truyền thống bản chất Bộ đội Cụ Hồ. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực công tác quốc phòng, quân sự ở đơn vị, địa phương đúng theo kế hoạch đề ra.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *