(kontumtv.vn) – Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016, được kết nối trực tuyến với  các huyện, thành phố. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy A Pớt chủ trì Hội nghị. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải đã đến dự.

Hội nghị
Hội nghị triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum

Năm 2015, ngoài việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách của Tỉnh ủy theo dõi, hướng dẫn các cấp ủy thực hiện tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015- 2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum đã cùng với các cấp ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ, công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh, đội ngũ đảng viên tiếp tục được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ thường xuyên được quan tâm…

 Tuy nhiên, trong năm 2015, việc theo dõi, hướng dẫn ở một số tổ chức cơ sở Đảng trong tổ chức Đại hội cấp cơ sở còn thiếu sót, chưa có sự thống nhất cao; việc chuyển giao một số tổ chức Đảng về trực thuộc Huyện ủy Ia H’Drai còn lúng túng về thủ tục quy trình; một số nội dung tham mưu, đề xuất còn chậm, chất lượng chưa cao.

Trên cơ sở phân tích nguyên nhân của những hạn chế, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất những ý kiến để thực hiện tốt hơn nữa công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện trong năm 2016. Cụ thể, chú trọng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết XV Đảng bộ tỉnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; kế hoạch về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là huyện ủy viên và tương đương nhiệm kỳ 2015- 2020 chưa đạt chuẩn và tiến hành kiểm tra thực hiện một số khâu trong công tác cán bộ, nghiệp vụ công tác đảng viên, thống kê, bảo vệ chính trị nội bộ…

                                                                            Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *