(kontumtv.vn) – Ngày 12/1, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

hoi nghi trien khai cong tac

Trong năm qua, ngành Tư pháp tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và địa phương, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được triển khai thực hiện đi vào chiều sâu, đã phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời các văn bản trái pháp luật; hoạt động quản lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp được triển khai thực hiện kịp thời, đạt hiệu quả cao; công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính được triển khai thường xuyên và đã đi vào nề nếp; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phát huy nhiều ưu điểm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; việc trợ giúp pháp lý ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đẩy mạnh.

Năm 2018, ngành Tư pháp tỉnh Kon Tum xác định nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan tư pháp ở cơ sở; qua đó kịp thời khắc phục hạn chế, xử lý nghiêm các biểu hiện lệch lạc, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, công chức, bán đấu giá tài sản tại địa phương.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *