(kontumtv.vn) – Chiều 7/1, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum Lê Thị Kim Đơn đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

HOI NGHI TRIEN KHAI CONG TAC TUYEN GIAO NAM 2020

Trong năm 2019, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết đáng ghi nhận. Ban Tuyên giáo các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử truyền thống của ngành và địa phương. Tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh; sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận và các văn  bản chỉ đạo của Đảng liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng, tiến độ; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tuyên truyền, báo chí xuất bản, văn hóa, văn nghệ hoạt động đảm bảo định hướng chính trị tư tưởng; công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả; công tác nắm bắt, điều tra, định hướng dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên, kịp thời; tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại và công tác đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, góp phần bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn, ngăn chặn kịp thời những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những khó khăn, thách thức đối với công tác tuyên giáo trên địa bàn và những đóng góp của công tác tuyên giáo đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp, ngành bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của cấp ủy và tình hình thực tế tại địa phương, tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức để thực hiện có hiệu quả các mặt công tác; chủ động tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng; tham gia, tích cực triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ liên quan phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; kịp thời nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm được dư luận quan tâm…

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *