(kontumtv.vn) – Chiều 11/1, Sở Công Thương tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động ngành Công Thương năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

HOI NGHI TRIEN KHAI NGHANH CONG THUONG NAM 2019

Năm 2018, ngành Công Thương tỉnh Kon Tum  tập trung đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước và triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của tỉnh, bộ, ngành Trung ương; tăng cường tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tích cực hỗ trợ thị trường tiêu thụ cho doanh nghiệp tỉnh; chú trọng đôn đốc việc thực hiện các dự án để sớm đưa vào hoạt động, góp phần phát huy năng lực mới trong sản xuất công nghiệp; từng bước hoàn thiện thị trường bán lẻ và hình thành mạng lưới phân phối theo hướng hiện đại. Năm 2018, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 17.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2017. Tổng thu hút đầu tư vào ngành ước đạt trên 2.000 tỷ đồng. Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng gần 14,4% so với năm 2017. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 5.900 tỷ đồng, đạt hơn 100% kế hoạch giao. Đáng chú ý, cơ cấu ngành có nhiều chuyển biến tích cực; trong đó, công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng trên 72%; sản xuất, phân phối điện nước và khai thác khoáng sản chiếm tỷ trọng hơn 30,5%.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2019, ngành Công Thương tỉnh Kon Tum phấn đấu nâng tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn tỉnh lên 19.550 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2018; giá trị sản xuất công nghiệp phấn đấu tăng khoảng 9%; tiếp tục đầu tư lưới điện nông thôn theo Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum; nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả sản xuất công nghiệp của tỉnh bằng cách đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông lâm sản, khai thác và chế biến khoáng sản; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp…

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *