(kontumtv.vn) – Sáng ngày 29/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về kết quả thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm dự tại điểm cầu tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống cơ chế, chính sách khung để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện để các Bộ, ngành Trung ương và địa phương làm cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai. Đến nay, Chính phủ đã giao hơn 92.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương và giao kế hoạch vốn Ngân sách Trung ương năm 2022 hơn 34.000 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan Trung ương, đạt 100% kế hoạch năm. Theo đó, tỉnh Kon Tum được phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 hơn 2.700 tỷ đồng, trong đó, dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 gần 900 tỷ đồng.

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu các địa phương nhanh chóng trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết phân bổ vốn Trung ương triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Hiện tại, cả nước có 27/52 địa phương đã trình HĐND thông qua Nghị quyết phân bổ vốn Trung ương. Đồng thời đề nghị các bộ, ngành có liên quan phối hợp sớm hoàn thiện các văn bản pháp lý, ban hành các thông tư, hướng dẫn để các địa phương triển khai thực hiện. Các địa phương chỉ đạo quyết liệt, triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, quyết tâm giải ngân hết các nguồn vốn được phân bổ năm 2022./.

Hơ Jan – Thanh Thái     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *