(kontumtv.vn) – Sáng ngày 9/12, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Dự tại điểm cầu tỉnh có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa; cùng tập thể lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Hội nghị đã quán triệt Kết luận số 21 Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên sai phạm nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa sai phạm. Hội nghị cũng đồng thời quán triệt Quy định số 37, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn số 02 của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương thực hiện 19 quy định về những điều đảng viên không được làm, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết định chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bám sát, kế thừa, bổ sung và phát triển thêm từ các Nghị quyết Trung ương trước đây, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong thời gian tới để tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng. Đặc biệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *