(kontumtv.vn) – Ngày 13/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Đức Tuy – Trưởng Ban Chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

HOI NGHI TRUC TUYEN CONG TAC QLBV RUNG VA PCCC RUNG

Từ đầu năm đến nay, công tác QLBVR và PCCCR trên địa bàn tiếp tục được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm và triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ rừng; công tác PCCCR, trực cháy rừng được duy trì thực hiện thường xuyên; công tác phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ và có hiệu quả hơn. Kết quả, mùa khô 2016 – 2017 không xảy ra cháy rừng; nhiều điểm nóng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 543 vụ vi phạm, tăng 18 vụ so với cùng kỳ năm 2016, với khối lượng gỗ vi phạm trên 2.500 m3 gỗ quy tròn các loại. Các hành vi vi phạm chủ yếu là mua bán, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái quy định của Nhà nước.

Tuy đã triển khai thực hiện quyết liệt, nhưng tình hình vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng còn diễn biến phức tạp, chưa giảm thiểu theo chỉ tiêu yêu cầu của Phương án tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020. Một số địa bàn còn xảy ra nhiều vụ vi phạm, như Ngọc Hồi, Đăk Glei, Kon Rẫy, Kon Plông, Sa thầy. Số vụ vi phạm trên lâm phần quản lý của các công ty TNHH MTV lâm nghiệp còn lớn.

Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là ngăn chặn các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trong thời gian tới, tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo, các huyện, thành phố đã tập trung thảo luận, xác định các mô hình có hiệu quả, những mặt còn hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đưa ra các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nguyễn Đức Tuy yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo, các huyện, thành phố, các chủ rừng và lực lượng chức năng của tỉnh cần tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp và Tổ Kiểm tra liên ngành cấp huyện, xã; đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác QLBV rừng và PCCC rừng. Tiếp tục rà soát lại các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ, cơ sở nào không đảm bảo điều kiện phải kiên quyết loại bỏ. Đặc biệt là xử lý các điểm nóng về vi phạm quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn, phát huy các mô hình quản lý, bảo vệ có hiệu quả. Yêu cầu các chủ rừng cần phát huy hơn nữa vài trò trách nhiệm của các chủ rừng. Những nơi nào còn rừng do UBND xã quản lý nên giao hết cho cộng đồng và có cơ chế ràng buộc cộng đồng chịu trách nhiệm bảo vệ, vì đây là mô hình đang có hiệu quả. Đồng thời phải rà soát, kiện toàn, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chuyên trách quản lý bảo vệ rừng. Đây là vấn đề cốt lõi, quan trọng, sống còn trong công tác quản lý bảo vệ rừng, cần triển khai thực hiện quyết liệt hơn trong năm 2018.

Quang Mẫn – Công Luận  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *