(kontumtv.vn) – Chiều 9/4, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng quý I/2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong quý II.

Trong quý I/2021, nhìn chung các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Hiện có 04/30 đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 28 cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay, tất cả 30 cơ quan hành chính nhà nước tiến hành xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; TCVN ISO 9001:2008.

3 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã triển khai 30 cuộc thanh tra và đã kết thúc 25 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực gồm quản lý tài chính – kế toán; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý và sử dụng đất; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát không phát hiện hành vi có dấu hiệu tham nhũng.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị các cơ quan cần làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính; thường xuyên tổ chức quán triệt công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị; đẩy nhanh hơn nữa việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng còn tồn đọng.

Linh Thủy – Duy Vĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *