(kontumtv.vn) – Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đó là nội dung được Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum Lê Thị Kim Đơn nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố giao ban công tác báo chí quý II – 2016.  

Dự tại điểm cầu tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm, lãnh đạo các sở, ngành liên quan, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh.

CHI QUY 2

Trong quý II năm 2016, các cơ quan chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản của tỉnh tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, truyền thông; một số đơn vị đã thực hiện tốt việc tổ chức họp báo, thông cáo báo chí. Các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan, phóng viên thường trú báo chí Trung ương tại tỉnh, cổng thông tin điện tử; các trang thông tin điện tử của các ngành, đoàn thể, huyện, thành phố đã bám sát chỉ đạo, định hướng để triển khai tốt công tác thông tin tuyên truyền về các sự kiện chính trị nổi bật của đất nước, của tỉnh; nhất là công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các cơ quan báo chí đã tuyên truyền đậm nét về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; công tác quản lý bảo vệ rừng; kịp thời đăng tải những thông tin công tác chỉ đạo, khắc phục của tỉnh liên quan đến những vấn đề báo chí phản ánh. Qua đó, góp phần thông tin tuyên truyền kịp thời, rộng rãi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đồng thời thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm đã báo cáo tình hình kinh tế – xã hội nổi bật của tỉnh và thông tin một số vụ việc báo chí phản ánh đã và đang được các cơ quan chức năng của tỉnh chỉ đạo giải quyết trong quý II – 2016.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Đơn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục những vấn đề nhân dân quan tâm như: Chất lượng nước sinh hoạt do Công ty TNHHMTV Cấp nước Kon Tum cung cấp chưa đảm bảo vệ sinh; đẩy mạnh công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm; ngành Y tế có giải pháp khắc phục tình trạng kháng thuốc đối với một số dịch bệnh. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong quý III – 2016, các cơ quan thông tấn báo chí, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh truyên truyền việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh; Kết luận 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; kết quả phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; những thành tựu sau 25 năm thành lập lại tỉnh.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *